Willem Blonk

Koordirigent Willem Blonk (1956) is zeer ervaren, gedreven en veelzijdig. Hij studeerde af aan het Koninklijk Conservatorium (Den Haag) in schoolmuziek, kerkmuziek en orgel en behaalde zijn diploma koordirectie aan de Hogeschool IDE (Gorinchem). Ook schreef hij een stroom aan nieuwe eigentijdse muziek voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Studie

Op 17-jarige leeftijd ging Willem, gemotiveerd door een in de tienerjaren ontstane interesse in zeilschepen, aan de Technische Hogeschool in Delft Scheepsbouwkunde studeren. Tegelijk nam hij daar les aan de Stedelijke Muziekschool en werd hij als dirigent actief binnen de studentenwereld. 

“Al bij zijn toelatingsexamen werd hem door de directeur aangeraden zich in de breedte te ontwikkelen.”

Na enkele jaren gooide hij het roer om en ging muziek studeren aan het Koninklijk Conser­vatorium in Den Haag. Al bij zijn toelatingsexamen werd hem door de directeur aangeraden zich in de breedte te ontwikkelen. Het resultaat daarvan blijkt uit de eindexamens die hij aflegde: Schoolmuziek in 1983, Kerk­muziek (met bijvak koordirectie) in 1984 en hoofdvak Orgel in 1985. Op het Conservatorium deed hij verder als bijvakken piano, zang, blokfluit en arrangeren. 

In de laatste fase van zijn conservatoriumstudie kwamen zang en koordirectie steeds duidelijker als sterke kanten naar voren en vlak er na behaalde hij eveneens zijn koordirectie-diploma. Ook de orkestdirectie-kant heeft hij snel verder ontwikkeld, getuige zijn deelname aan diverse dirigentenpractica met professionele orkesten.

Ervaring

Willem was van 1979 tot 1998 dirigent van het Delfts Gemengd koor Ars Vocalis en is sinds 1982 cantor-organist in Rotterdam Ommoord. Hij dirigeerde bekende werken als de Johannes Passion, het Magnificat van Bach, de Messiah en het Mozart-Requiem, maar tevens bijzondere programma’s met twintigste-eeuwse muziek van Delftse en Rotterdamse componisten. Later voerde hij werk van moderne componisten als Ton de Leeuw en Daan Manneke uit, maar ook bijvoorbeeld The armed Man van Karl Jenkins. 

Hij werkte vaak samen met professionele orkesten als Florilegium Musicum, Accademia Amsterdam en het Holland Symfonie Orkest. Verschillende concerten werden op NPO Radio 4 uitgezonden. 

“Mede dankzij zijn stimulerende invloed is in Rotterdam Ommoord een bloeiende concertprak­tijk ontstaan.”

Van 2005 tot 2018 leidde hij het Woerdens Kamerkoor langs vele hoogtepunten. Hij is nu dirigent van de Open Hof Cantorij en –kindercantorij en het door hem in 1994 opgerichte Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof. Verder van jongeren- kamerkoor Hemelsbreed en het Toonkunstkoor Schiedam.

Mede dankzij zijn stimulerende invloed is in Rotterdam Ommoord een bloeiende concertprak­tijk ontstaan. Ondersteund door de Stichting Open Hof Muziek heeft hij een gevarieerd aandeel in de zondagavondconcerten en de Marktconcerten, waarmee hij kort na zijn afstuderen al in 1986 startte. 

Componist

Ook als componist heeft Willem Blonk veel voor koor geschreven. In 1995 al maakte de NCRV een documentaire over hem, waarin hij als dirigent met visie werd geportretteerd. In 2017 verscheen onder auspiciën van de Stichting Nieuwe Kerkmuziek een cd met eigen composities, door een professioneel koor onder zijn leiding uitgevoerd.

Schrijver en docent

Als schrijver óver muzikale onderwerpen heeft hij zich hiernaast vooral ontplooid in de bladen Vocaal en ZING. Hij is tevens redacteur van Vocaal

Daarnaast is hij docent muziektheorie en koorzang. Hij werkte met kinderen met de methode Jongleren, nu met Een leven lang zingen en is bevoegd docent voor de koristenopleiding, zoals die door de landelijke organisatie voor amateuristische muziekbeoefening Unisono werd ontwikkeld.